Publicaties

Nieuwste publicaties

cover Gemeentelijke ICT de deur uit!
juni 2014
Steeds meer organisaties die gebruikmaken van de cloud voor ICT-oplossingen gaan uit van het not in my backyard-principe. De gemiddelde gemeentesecretaris wil gewoonweg niet meer afhankelijk zijn van tweeënhalve man en een paardenkop in de kelder van het stadhuis, die bij het updaten van Windows XP net een paar maanden te laat waren. Lees hier het artikel

Artikel in InGovernment, juni 2014

 

cover Dé oplossing voor gemeentelijke samenwerking
april 2014
Emeritus hoogleraar Wouter Keller kan het niet laten: nadenken over de complexe ITproblematiek van gemeenten. Waarom wil het maar niet lukken met die Shared Service Centers, waarvan iedereen zo veel verwachtte? Wat is het alternatief? En snijdt dat privacybezwaar tegen de public cloud eigenlijk wel hout? Lees hier het artikel

Special in de Automatiseringsgids, 9 april 2014

 

cover De 10 geboden voor systeemontwikkeling
november 2012
Vele IT-ontwikkeltrajecten mislukken. Men wil een nieuw systeem maken of kopen aangezien het oude systeem verouderd is en moet worden vervangen. Meestal grijpt men dan de gelegenheid aan om alles te vernieuwen en meteen extra functionaliteiten te wensen. Resultaat: ontwikkeltrajecten die uit planning en/of begroting lopen of die gewoon mislukken. Mijn advies is daarom om vooral de wensen te beperken en op zoek te gaan naar dat wat minimaal nodig is. Dat leidt tot de volgende tien geboden. Lees hier het artikel

Opiniestuk in de Automatiseringsgids, 22 november 2012, pag 20-21

 

Boeken

cover Zaakgericht werken: koude en warme dossiers
najaar 2008
een vergelijkend onderzoek naar gemeentelijke documentmanagement- en workflowsystemen - Digitale documenten en processen vormen tegenwoordig een belangrijk onderdeel van allerlei organisaties, waaronder gemeenten. Dit boek is het resultaat van een onderzoek naar functionaliteiten en applicaties ter ondersteuning van digitaal documentbeheer en digitale processen, bij onder meer gemeenten. Hierbij spelen zaaksystemen en applicaties rondom enterprise content management, recordmanagement en documentmanagement een centrale rol. Er zijn vele zeer verschillende documentmanagementsystemen (DMS) op de markt. In het onderhavige onderzoek zijn in een laboratoriumopstelling zeven van deze pakketten hands-on geëvalueerd aan de hand van een evaluatieraamwerk. Bestel dit boek

Zaakgericht werken: koude en warme digitale dossiers, W.J. Keller, F.J. Kuiper, D. Koster en A.J. Damstra. 224 pagina's. Uitgeverij Academic Service. Den Haag, 2008 ISBN 9789012580939

 

cover Het midoffice
voorjaar 2007
elektronische dienstverlening tussen fontoffice en backoffice - Elektronische dienstverlening vormt tegenwoordig een belangrijk onderdeel van het dienstverleningsspectrum van organisaties. Ook bij gemeenten staat deze dienstverlening nadrukkelijk in de belangstelling en wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van een midoffice voor de (ont)koppeling van front- en backoffice. Het midoffice als architectuurconcept is geschikt voor alle organisaties die worstelen met de problematiek van elektronische dienstverlening, het kantelen van het frontoffice naar een klantgeoriënteerde organisatie en het ontsluiten van het productgeoriënteerde backoffice en zijn (legacy-)systemen. Bestel dit boek

Het Midoffice, Elektronische dienstverlening tussen frontoffice en backoffice, W.J. Keller, F.J. Kuiper en M. Roovers. 300 pagina's. Uitgeverij Academic Service. Den Haag, 2007 ISBN 9789012119900

 

cover Relatiebeheer
zomer 2004
toepassing van crm-applicaties in grote én kleine organisaties - Relatiebeheer is belangrijk voor elke organisatie, van multinational tot eenmanszaak. De laatste tien jaar zijn er uitgebreide theorieën op het gebied van relatiebeheer ontwikkeld en is het uitgegroeid tot een aparte discipline met aparte softwaretoepassingen en een aparte naam: Customer Relationship Management (CRM). De essentie van CRM is het ontwikkelen, onderhouden en optimaal benutten van klantrelaties, een verschuiving van aandacht van nieuwe naar bestaande klanten. Door teleurstellingen met de invoering van CRM, heeft het echter een negatieve bijklank gekregen, terwijl het in de kern nog steeds een krachtig concept is. Bestel dit boek

Relatiebeheer, Toepassingen van CRM-applicaties in grote en kleine organisaties, W.J. Keller, R.A. Bosch, F.J. Kuiper en A. van der Flier. 265 pagina's. ten Hagen & Stam Uitgevers. Den Haag, 2004, ISBN 90-440-0961-3

 

cover Content Management & Portals
voorjaar 2003
Kennis- en contentbeheer op het web - Er is een groeiend besef in organisaties dat het managen van kennis en content moet worden beschouwd als een gewoon bedrijfsproces. Twee belangrijke trends die ten grondslag liggen aan dit besef en daarmee aan de thematiek van dit boek zijn: e-business en e-government. De ontwikkelingen op het gebied van e-business en e-government stellen organisaties voor uitdagingen rondom het managen van kennis en content. Kennis/content lijkt het nieuwe zorgenkind van veel bedrijven en overheidsorganisaties te worden. Uitverkocht!

Content Management & Portals, W.J. Keller, M. Klein en R. van Erkel. 200 pagina's. ten Hagen & Stam Uitgevers. Den Haag, 2003, ISBN 90-440-0687-8

 

cover e-Business Integratie
najaar 2002
e-procurement en applicatie-integratie in de b2b-keten - Business-to-business integratie wordt noodzakelijk voor vrijwel elke organisatie. Dit boek richt zich op de buy-side van e-business en geeft een beschrijving van de facetten van e-procurement en Enterprise Applicatie Integratie (EAI). Aan dit boek is een onderzoek vooraf gegaan waarbij hands-on is gewerkt met e-procurement en EAI systemen. In het kader van het onderzoek zijn de e-procurement pakketten van Ariba, i2, Oracle, PeopleSoft en SAP onderzocht en daarnaast de EAI pakketten van BEA, IBM, Microsoft, Tibco, Vitria en webMethods. De resultaten zijn in het boek verwerkt. Bestel dit boek

E-Business Integratie: E-Procurement en Applicatie Integratie in de B2B keten, W.J. Keller, F. Kuiper, P. Kuin en W. Wagenaar. 276 pagina's. ten Hagen & Stam Uitgevers, Den Haag, 2002, ISBN 90-440-0650-9

 

cover E-commerce
voorjaar 2001
de architectuur achter de webwinkel - E-commerce heeft zich de laatste jaren op verschillende wijzen gemanifesteerd. Dit boek richt zich op de verkoopkant van e-commerce, dus op winkels die producten of diensten via het world wide web verkopen. De resultaten van een onderzoek naar vijftien applicaties voor verkopen via het web zijn verwerkt in dit boek. De auteurs schenken aandacht aan alle facetten die van belang zijn bij het opzetten van een e-commerce winkel. Daarbij ligt de nadruk op de architectuur achter de webwinkel. Dit houdt in dat er gekeken is naar de technische architectuur die aan de webwinkel ten grondslag ligt. Uitverkocht!

E-Commerce Technologie: De architectuur achter de webwinkel, W.J. Keller, R. W. Slotema en P. M. de Leer. 200 pagina's. ten Hagen & Stam Uitgevers. Den Haag, 2001, ISBN 90-440-0206-6

naar boven naar boven

 

cover

Columns

Wouter Keller schrijft voor het vakblad Proces&Document regelmatig een column. Deze columns kunt u hier bekijken

naar boven naar boven

 

cover

Seminars

Naar aanleiding van de bekende Argitek lab-onderzoeken zijn vele seminars gehouden. De syllabi van deze seminars zijn op verzoek vaak nog beschikbaar. Meer over seminars...

naar boven naar boven

Diversen

cover Zaakgericht werken, de Stand van Zaken
maart 2011
Zaakgericht werken is een specifieke vorm van het organiseren van de processen in een organisatie. Het dient beschouwd te worden als een vorm van procesgericht werken, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld documentgericht werken. Als zodanig is het min of meer verwant aan concepten als business procesmanagement (BPM), workflow... Lees hier het artikel


cover Artikel in Digitaal Bestuur: Zaakgericht werken met Keller
oktober 2009
Het zogeheten 'zaakgericht werken' staat de laatste tijd sterk in de belangstelling, niet in de laatste plaats bij gemeenten. Prof. dr. ir. Wouter J. Keller - directeur van adviesbureau M&I/Argitek en... Lees hier het artikel


cover Artikel 'Elektronische dienstverlening: tussen front- en backoffice' in het vakblad Informatie
zomer 2006
Artikel (pdf)


cover Rapport evaluatie van Content Management Systemen en Portals i.o.v. Stichting SURF
najaar 2004
Managementsamenvatting (pdf)
Onderzoek (pdf)


cover Rapport 'Marktverkenning mid office systemen' i.o.v. programmabureau EGEM
najaar 2004
Rapport (pdf)


cover Rapport 'Evaluatie Student Informatie Systemen' i.o.v. Stichting SURF
zomer 2003
Website met pdf


naar boven naar boven

Joomla Templates by Joomlashack