Onderzoek en seminars

'Laboratorium'onderzoek

Het uitvoeren van productevaluaties in een laboratoriumopstelling is een specifieke expertise van M&I/Argitek. Wij hebben inmiddels vele jaren ervaring met onafhankelijke productevaluaties van verschillende soorten applicaties, van klein tot zeer groot. Recente voorbeelden hiervan zijn de onderzoeken naar Zaaksystemen, Document Management-, gemeentelijke Midoffice en naar Relatiebeheersystemen.

Door huidige marktleiders en opkomende 'state of the art' nieuwe applicaties op het desbetreffende applicatiegebied te onderzoeken wordt een heel goed beeld gevormd van de huidige staat en de nabije toekomst van de (applicatie-)markt. Tevens wordt de vraag vanuit de gebruikers in kaart gebracht.

De opzet van dergelijke laboratoriumonderzoeken kenmerkt zich door een tweetal aspecten: klantgestuurde taxonomiebepaling en laboratoriumgebaseerde productevaluatie. Op basis van de taxonomie worden de aanbiedingen geëvalueerd. Deze taxonomie (criteriumlijst) wordt opgesteld op basis van de interviews met deskundigen, literatuuronderzoek, stuurgroep en vanzelfsprekend de gevonden applicatiefunctionaliteiten. De evaluatie wordt gedaan met het motto 'eerst zien, dan geloven': geselecteerde applicaties worden in een laboratoriumopstelling geïnstalleerd en geconfigureerd. Onderzoek naar de huidige mogelijkheden van de markt gebeurt zo 'hands-on', dus niet op basis van offertes, presentaties of folders maar echt in de praktijk.

 

Seminars

Meestal wordt op basis van de resultaten van het lab-onderzoek een seminar gehouden en vaak wordt daarbij een boek gepubliceerd met de resultaten.

De afgelopen jaren zijn vele lab-onderzoeken gedaan en seminars gehouden, ondermeer:

Jaar     Product
2014 - Gemeentelijke ICT de deur uit: Werkplek, front/mid/backoffice naar de cloud
2013 - De gemeente als regisseur: Bezuinig door zaak-/objectgericht (samen) werken
2011 - Gemeente in de cloud: het nieuwe (zaakgericht) werken
2009 - Gemeentelijke Zaaksystemen
2008 - Current research information systems
2007 - Gemeentelijke DMS-oplossingen
2006 - Gemeentelijke Midoffice oplossingen
2004 - BIBA (CMS / Portals)
2003 - Customer Relationship Management (CRM)
2003 - Student Informatie Systemen (SIS)
2002 - Content Management Systemen (CMS) / Portals
2001 - Enterprise Applicatie Integration (EAI)
2000 - E-business toepassingen
1998  - Component Based Development tools
1996  - Groupware applicaties
1993  - Client/server toepassingen

De meest recente onderzoeken/seminars zijn:

2014 Gemeentelijke ICT de deur uit: Werkplek, front-, mid- en backoffice naar de cloud
Met de sterke opkomst van cloudcomputing overwegen steeds meer gemeenten de ICT gedeeltelijk of geheel de deur uit te doen, om zich beter te focussen op hun corebusiness: dienstverlening en beleid. De uitbesteding kan zowel de werkplek (kantoorautomatisering) als de zwaardere mid- en backofficesystemen betreffen en zowel de hosting (ASP/SaaS) als het beheer van de ICT infrastructuur. Zo’n uitbesteding heeft verschillende technische, organisatorische en juridische consequenties. Argitek heeft (markt)onderzoek gedaan naar het aanbod en de wens van gemeenten op dit gebied, incl. de juridische consequenties van cloud computing binnen en buiten Europa.2014 - Gemeentelijke ICT de deur uit: Werkplek, front-, mid- en backoffice naar de cloud.

2013 De gemeente als regisseur: Bezuinigen door zaak- en objectgericht (samen) werken
Een brede marktverkenning en een vergelijkend onderzoek over onder andere de gemeentelijke samenwerking, regieorganisatie en ketens (RUD, Jeugdzorg, etc), het zaak- en objectgericht (samen)werken, incl. marktverkenning, backoffice vervanging (bv. Wabo, WIZ en BZM), het verwerven en implementeren van een zaaksysteem, incl. best practices en verwerving mGBA zaaksysteem en ten slotte het realiseren van bezuinigen door zaak- en objectgericht (samen)werken, incl. uitbesteding en cloud.

2011 Gemeente in de cloud: het nieuwe (zaakgericht) werken
Diepgaand onderzoek naar de mate waarin gemeenten en andere organisaties bedrijfsapplicaties zoals klantcontact-/zaaksystemen en complete backoffice suites, maar ook de desktop en kantoorautomatisering gehost ‘uit de cloud’ kunnen afnemen. Ook inventarisatie van de financiële aspecten (TCO) daarbij. Hiertoe zijn drie uitgebreide enquêtes gedaan en vele interviews gehouden met leveranciers.

2009 Midoffice 2.0 / Zaakgericht werken
Het mini-lab is een diepgaand marktonderzoek omtrent zaaksystemen, inclusief beoordeling van een dertigtal deelnemers ten behoeve van een seminar omtrent dit onderwerk. Traject mini-lab omvat RfI en enquêtes, productbeoordelingen, interviews en productdemonstraties.

2008 CRIS (i.s.m. SURFfoundation)
Dit betreft een laboratoriumonderzoek naar Current Research Information Systems bij wetenschappelijke instellingen, alsook de toekomstplannen van deze systemen. Tijdens het onderzoek zijn vier verschillende typen Current Research Information Systems (zoals in gebruik of in ontwikkeling binnen Europa) in een laboratoriumopstelling onderzocht. De resultaten zijn zowel op een seminar als in andere gremia voor universiteiten gepresenteerd.

2007 DMS-lab (i.s.m. EGEM en de gemeenten Breda, Den Haag, Maastricht en Utrecht)
Hands-on onderzoek naar 8 gemeentelijke DMS-systemen, inclusief interviews met deskundigen en het opstellen van een criteriumlijst. Naar aanleiding van het onderzoek is het seminar 'Digitale documenten en processen: van koude naar warme dossiers' gehouden en is het boek 'Zaakgericht werken' gepubliceerd door Argitek-medewerkers (zie publicaties).

2005-2006: midoffice-lab (i.s.m. de gemeenten Zoetermeer, Utrecht en Rotterdam)
Onderzoek naar gemeentelijke midoffice- en web-intakesystemen. Hands-on onderzoek naar 9 combinaties (15 pakketten). N.a.v. het onderzoek is het seminar 'Elektronische dienstverlening: Tussen Front- en Backoffice' gehouden (incl diverse herhalingen) en is een boek gepubliceerd (zie publicaties).

2004 BIBA ('Beheer, Integratie, Bestuur en Architectuur', i.s.m. Stichting SURF)
Onderzoek naar 10 content management systemen en portals in het hoger onderwijs, inclusief hands-on evaluatie van diverse pakketten en het houden van enquêtes onder hoofden IT en CvB-leden van verschillende hoger onderwijsinstellingen. Zie ook surf.nl en publicaties.

naar boven naar boven

Joomla Templates by Joomlashack