Juridisch advies

Werkwijze

Naast een diepgaande kennis van het gewenste product, vereist aanbesteden veel juridische expertise. Om klanten een geïntegreerde dienstverlening te kunnen bieden heeft Argitek dan ook een eigen jurist in dienst.

Voordat de aanbesteding daadwerkelijk van start gaat moet er al een antwoord zijn op vele vragen. Welke procedure kies ik? Openbaar of niet-openbaar, onderhands of Europees? Wie is de aanbestedende dienst? Moet ik de opdracht verdelen in percelen? Hoe zorg ik ervoor dat ik aan de vereisten uit de proportionaliteitsgids voldoe? Etc. In een breed scala van aanbestedingen heeft Argitek hiermee veel ervaring opgedaan.

Na de aanbesteding wordt er met de winnaar een overeenkomst gesloten. Argitek onderhoudt eigen overeenkomsten voor ICT gerelateerde opdrachten, zoals voor de aanschaf van softwarelicenties met onderhoud en ondersteuning, voor het hosten van software (ASP/SaaS/Cloud) en voor escrow. In de praktijk ‘matcht’ Argitek vaak de eigen overeenkomst met de algemene inkoopvoorwaarden van de klant. Daarnaast heeft Argitek ervaring met het gebruik van andere overeenkomsten zoals de ARBIT voorwaarden van de rijksoverheid en de leveranciersovereenkomst van Nederland ICT.

Als basis voor een goede klant-leverancier relatie is de overeenkomst te abstract. Daarom worden er na gunning vaak in meer detail afspraken gemaakt in de serviceniveau overeenkomst (SNO), ook wel servicelevel agreement (SLA) genoemd en in het dossier financiële afspraken (DFA). Argitek heeft uitgebreide ervaring met het opstellen en afstemmen van deze documenten.

Om de juridische consequenties van cloudcomputing voor haar klanten te kunnen inschatten heeft Argitek recent uitgebreid onderzoek gedaan naar het (Europese) privacy en dataprotectie recht en naar de invloed van de Patriot Act. Zie ook deze bronnen. Ook op dit gebied kan Argitek adviseren en bijvoorbeeld bewerkersovereenkomsten opstellen ten behoeve van de melding bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Ook heeft Argitek ervaring met arbitrage. Een onenigheid tussen een gemeente en haar leverancier over de interpretatie van de aanbestedingsstukken stond acceptatie in de weg. Door de inhoudelijke en juridische analyse van Argitek werd een voor beide partijen acceptabele oplossing gevonden en kon de gemeente het systeem in productie nemen.

naar boven naar boven

Joomla Templates by Joomlashack